www.krzyzowki.net
Krzyżówki gotowe do druku

Przy zamówieniu należy podać rodzaj krzyżówki, jej rozmiar oraz ilość zamawianych jednorazowo krzyżówek.

Np. panoramiczna, rozmiar diagramu

np. 190 mm poziomo x 220 mm pionowo,

ilość 1, ..., 10 sztuk, więcej.

 Format pliku w jakim ma być krzyżówka (np. PDF, PS lub

 EPS, też inne np. Corel, Adobe Illustrator, ...).

Rozwiązania są podane w pliku WMF (mogą być w innym pliku).

Tylko na podstawie wyżej wymienionych wytycznych będzie możliwa wycena.


krzyzowki.kontakt@gmail.com


 


 
  
 
 
 
Newsy

22.11.2019 Tajemnica skarbowa w świetle przepisów Ordynacji podatkowej

Ordynacja podatkowa posługuje się pojęciem tajemnicy skarbowej, którego nie wyjaśnia. Szczegółowo określa jednak zakres takiej tajemnicy,... więcej »

22.11.2019 Amortyzacja środków trwałych przejętych od małżonka

Mąż może przejąć do prowadzonej firmy środki trwałe, które wcześniej w swojej działalności gospodarczej wykorzystywała jego żona. Musi... więcej »

21.11.2019 Obligatoryjna zapłata w mechanizmie podzielonej płatności

Kupujesz stal, złom, sprzęt komputerowy, wyroby węglowe, paliwa, usługi budowlane na potrzeby firmy? Pamiętaj, że od listopada 2019 r.... więcej »

21.11.2019 Gmina może dłużej dochodzić dodatkowej opłaty za parkowanie

Jeżeli korzystający z dróg publicznych nie uiści opłaty za postój swojego pojazdu w strefie płatnego parkowania, zarządca drogi może od... więcej »

21.11.2019 Podatek dochodowy gdy zwrot darowizny i umowa dożywocia

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, umowa dożywoci ma charakter umowy zobowiązującej, odpłatnej i wzajemnej. Występuje tutaj... więcej »

20.11.2019 Co daje certyfikat rezydencji w płatnościach transgranicznych?

Od szeregu wynagrodzeń za usługi niematerialne czy odsetek, dywidend itp. wypłacanych kontrahentom zagranicznym, polski fiskus chce daninę w... więcej »

20.11.2019 Kiedy prawa do ulgi uczniowskiej w PIT się nie dziedziczy?

Czy spadkobiercy mogą odziedziczyć po spadkodawcy także prawo do ulgi uczniowskiej? Fiskus dopuszcza taką możliwość ale tylko w przypadku... więcej »

20.11.2019 Opłata za przejazd autostradą objęta limitem dla samochodów osobowych

Z początkiem 2019 r. ustawodawca znowelizował przepisy ustaw o podatku dochodowym, na mocy których z podatkowych kosztów uzyskania przychodu... więcej »

19.11.2019 Faktura i paragon fiskalny czyli sprzedaż na rzecz rolników

Tam, gdzie nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT na sprzedaż, winna być zaewidencjonowana sprzedaż na kasie fiskalnej. W niektórych... więcej »

19.11.2019 Zmiany w akcyzie od 2020 r.

Ustawodawca majstruje w podatku akcyzowym w celu … zwiększenia wpływów z tego podatku. Z jednej strony chce wprowadzić wyłącznie... więcej »

[ 1 ] . 2 następne »
źródło: eGospodarka.pl